องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
เดิมมีประชาชนอพยพมาจากจังหวัดสิงห์บุรี อยุธยา นครสวรรค์ และพิจิตร มาจับจองที่ดินทำกินในทุ่งสาทาน หรือ "ทุ่งสาน" ในปัจจุบัน และในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และ ขึ้น
๘ ค่ำ จะมีฆ้องดังขึ้น บนต้นยางใหญ่ จึงเรียกว่า "บ้านยางแขวนฆ้อง" และในการปกครองสมัยหมื่น ทองประทิน และเจ้าคุณอินทร์ นายอำเภอพรหมพิราม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลหอกลอง จนถึงปัจจุบัน ตำบลหอกลอง เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ห่างจากอำเภอพรหมพิรามประมาณ 12 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 80/9 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่โดยประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร
 

 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทับยายเชียง และตำบลพรหมพิราม  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าช้าง  
 

 
เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังง่าย มีแม่น้ำแควน้อยและ มีลำคลองหลายแห่งไหลผ่านพื้นที่ของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
 

ราษฎร ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

รองลงมาคือ รับจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย
และอื่น ๆ
 

 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,734 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,293 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44

หญิง จำนวน 2,441 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,702 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 50 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  หมู่ที่ ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   บ้านหอกลอง 269 280 549 231  
  2   บ้านกระบัง 645 716 1,361 434  
  3   บ้านปากคลอง 252 296 548 196  
  4   บ้านบางยี่ทุ่ม 169 154 323 119  
  5   บ้านโปร่งนก 303 290 593 303  
  6   บ้านใหม่หอกลอง 361 422 783 242  
  7   บ้านใหม่โปร่งนก 294 283 577 177  
      รวม 2,293 2,441 4,734 1,702  
***ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2557***
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906207


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10