หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านกระบัง ซอย 3 หมู่ที่ 2 รหัสสายทางท้องถิ่น พล.ถ. 102-15 บ้านกระบัง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหอกลอง ซอย 1 หมู่ที่ 1 รหัสสายทางท้องถิ่น พล.ถ.102-03 บ้านหอกลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (เริ่มจากถนนคสล.เดิมบ้านนางลำใย วิชาสอน ถึงสะพานรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 102-14 บ้านกระบัง-บ้านใหม่หอกลอง หมู่ที่ 2-6 ตำบลหอกลอง จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,234 ตารางเมตร พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [ 6 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 102-14 บ้านกระบัง-บ้านใหม่หอกลอง หมู่ที่ 2-6 ตำบลหอกลอง จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,234 ตารางเมตร พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่ง บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่หอกลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (เริ่มจากถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายวันชัย ส่งแจ้ง ถึงบริเวณบ้านนายเงิน แก้วประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบังมังคลาราม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบังมังคลาราม ประจำปีการศึกษา 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่หอกลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (จากที่บ้านนายสุทัศน์ สิงหะ ถึงบริเวณคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทพื้นคอนกรีตรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม หมู่ที่ 2 บ้านกระบัง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระบัง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จัังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10