องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม (จัดทำน้ำมันไพล/จัดทำยาดมสมุนไพร) ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906207


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10