องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 16.01 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 77 ท่าน