หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการอนุญาตการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)