หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการรับ จ่ายเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายไตรมาสที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายไตรมาสที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)