องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือแลกเปลี่ยนความรู้ ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง [ 7 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 97  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ KM [ 18 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 102  
 
  (1)