องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือแลกเปลี่ยนความรู้ ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง [ 7 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ KM [ 18 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906207


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10