หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง ผลประกวดคุ้มบ้าน ตามโครงการประกวดคุ้มบ้าน \"หลังบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง\" ระดับหมู่บ้าน [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง ผลประกวดคุ้มบ้าน ตามโครงการประกวดคุ้มบ้าน \"หลังบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านหน้ามอง\" ระดับตำบล [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 22 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 21 [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 20 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 19 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ อบต.หอกลอง ว่าทุจริต [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7