หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตราการขยะมูลฝอย ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ประจำปีการศึกษา 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2