หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
\"ประกาศ\"องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่องปรับปรุงการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
\"ประกาศ\"องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)