หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)