หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การคำนวณวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การคำนวณการเลื่อนเงินเดือนครู [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็ง การจัดทำ\"การจัดทำคุ้มบ้าน\" [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)