หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต. พ.ศ. 2545 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 77  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 159  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 624  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 129  
 
หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
(1)    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10