องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 

ถนนคอนกรีต จำนวน 7 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 20 สาย

ถนนดิน จำนวน 18 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 196 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 173 คน

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 7 หมู่บ้าน

อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 41 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 126 คน

กลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย

บึง , หนองและอื่น ๆ จำนวน 11 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 109 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 61 บ่อ

ประปา (ประปาหมู่บ้าน) จำนวน 6 แห่ง

คลองส่งน้ำ (กรมชลประทาน) จำนวน 4 สาย
 
 
       

แม่น้ำแควน้อย
คลองบางยี่ทุ่ม

คลองโปร่งนก
คลองตามิ่ง

หนองขี้แตง
คลองเต๋าเล่า

บึงมะโช้ง
บึงมะสัง

สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4