หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทำงาน ของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานท้องถิ่น

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มพูนทักษะภาษาต่างประเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบตามความสนใจ

ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งในเรื่องเกี่ยวข้องกับประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้

ปรับปรุง ซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในจังหวัด
 
 
 

สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามสายอาชีพที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอรองรับประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตร และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต และผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ และเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 

พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเดิม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

สนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ แก่นักท่องเที่ยว

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงรุก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10