หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึง

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมนันทนาการทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์

จัดระบบบำบัดน้ำเสียและหมอกควัน เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลใน ภาพรวมอย่างเป็นระบบ

จัดระบบป้องกันอุทกภัย และภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ปลูกจิตสำนึกสร้างความตะหนัก สร้างเครือข่าย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

จัดการควบคุมระบบขนส่งสาธารณะโดยรวม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เพียงพอต่อการใช้บริการและ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

จัดการระบบผังเมืองและระบบการใช้พื้นที่ (Zoning) เพื่อรองรับการกระจายของเมือง

พัฒนาเส้นทางคมนาคม และจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

บริหารจัดการการขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ภายในจังหวัด

ปรับปรุงดูแลและซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในขอบเขตความรับผิดชอบ ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
 

สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณุปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีมาตรฐานเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่การใช้บริการ

ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เนต และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทางเท้า ทางจักรยาน และจุดพักรถให้สะอาด และพร้อมใช้ประโยชน์ได้

ซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญานจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง และพร้อมใช้งาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10