คุณต้องการให้ อบต.หอกลอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การจัดการศึกษา ( 6 )
85.71%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
14.29%
การสื่อสารภายในตำบล ( 0 )
0.00%